Algemeen

Hoe bereken je de maandelijkse betalingen bij financial lease?

Financial lease is een populaire financieringsoptie voor bedrijven die behoefte hebben aan nieuwe apparatuur, voertuigen of andere bedrijfsmiddelen. Het stelt bedrijven in staat om activa te verwerven zonder de volledige aankoopprijs upfront te betalen. In plaats daarvan maken ze maandelijkse betalingen over een vooraf bepaalde looptijd. Maar hoe bereken je deze maandelijkse betalingen bij financial lease? Laten we dieper ingaan op de stappen en factoren die hierbij komen kijken.

Stap 1: Bepaal de aanschafwaarde

Het eerste wat je moet doen bij het berekenen van de maandelijkse betalingen bij financial lease is de aanschafwaarde van het gewenste actief vaststellen. Dit is het bedrag dat je zou betalen als je het actief direct zou kopen. Dit bedrag vormt de basis voor de berekening.

Stap 2: Voeg rente toe

Financial lease omvat altijd rente. Het rentepercentage wordt vaak vooraf bepaald en kan variëren afhankelijk van de kredietwaardigheid van het bedrijf en de huidige rentetarieven op de markt. Om de maandelijkse rente te berekenen, deel je het rentepercentage door 12 om het maandelijkse tarief te krijgen. Vervolgens vermenigvuldig je dit tarief met het openstaande saldo (aanschafwaarde minus eventuele aanbetalingen).

Stap 3: Bepaal de looptijd

Financial leasecontracten hebben een vooraf bepaalde looptijd, meestal uitgedrukt in maanden. Deze looptijd heeft invloed op de hoogte van de maandelijkse betalingen. Hoe langer de looptijd, hoe lager de maandelijkse betalingen doorgaans zullen zijn.

Stap 4: Voeg aflossing toe

De maandelijkse aflossing is het bedrag dat wordt gebruikt om de aanschafwaarde van het actief af te lossen. Dit wordt berekend door de totale aanschafwaarde te verminderen met het bedrag aan rente dat in die maand verschuldigd is. Het resterende bedrag wordt toegepast op de hoofdsom.

Stap 5: Bereken de maandelijkse betaling

Nu je alle bovenstaande componenten hebt, kun je de maandelijkse betaling berekenen. Dit doe je door de rente en aflossing bij elkaar op te tellen. De formule is:

Maandelijkse Betaling = Maandelijkse Rente + Maandelijkse Aflossing

Het resultaat is het bedrag dat je maandelijks verschuldigd bent aan de lessor (de financieringsmaatschappij).

Het is belangrijk op te merken dat sommige financial leaseovereenkomsten ook andere kosten kunnen bevatten, zoals verzekeringen en belastingen. Zorg ervoor dat je deze kosten meeneemt in je berekeningen om een nauwkeurig beeld te krijgen van de totale maandelijkse verplichtingen.

In conclusie, financial lease berekenen omvat het vaststellen van de aanschafwaarde, het toevoegen van rente, het bepalen van de looptijd, het toevoegen van aflossing en uiteindelijk het berekenen van de maandelijkse betaling. Door deze stappen te volgen, kun je een goed inzicht krijgen in wat je kunt verwachten bij het aangaan van een financial leaseovereenkomst, en kun je je financiën effectief beheren gedurende de looptijd van het contract.